Informasjon om byggeprosessen

Denne hjemmesiden er opprettet for å kunne informere naboer av byggeplassen til boligprosjektet Rosenberg Park i Faldalsveien 22 om viktige beskjeder i forbindelse med utbyggingen. Prosjektledelsen hos Backe Romerike AS er etablert i brakkeriggen i Faldalsveien 8. Kontakt oss på brakkeriggen dersom dere har noen spørsmål.

Vi kan også kontaktes per e-post: rosenbergpark@backe.no

Tidsplan

Prosjektet fikk igangsettingstillatelse for gravearbeider den 13. mai. Pelearbeidene startet 13. juni, og ble avsluttet mot slutten av september. 

Fundamentering og støping av kjeller vil skje fra august og utover høsten. Etasjene på de to nye byggene vil deretter reise seg suksessivt. 

Rosenberg Park skal ferdigstilles 4.kvartal-17 eller 1. kvartal-18. 

Hvem bygger Rosenberg Park?

Backe Romerike AS (tidligere Agathon Borgen AS) er engasjert som totalentreprenør for boligprosjektet Rosenberg Park. Det vil si at Backe Romerike AS er ansvarlig for byggeplassen og alt av arbeider som pågår der til enhver tid. 

Ved spørsmål eller eventuelle tilbakemeldinger til byggeplassen ber vi om at dere kontakter byggeplassledelsen skriftlig enten til rosenbergpark@backe.no eller ved å bruke skjemaet for tilbakemeldinger. 

Tilbakemeldingsskjema

Har du en tilbakemelding til oss? Ta kontakt med oss her